Fakturaattest uppdaterad

Vi har uppdaterat fakturaattest med mer detaljerad loggning av kontering, tangentbordsgenvägar för flikbyte och ”Skicka nu”. Dessutom kan kontering etc. inte längre ändras om fakturan är frisläppt. I så fall måste den returneras till den som beslutsattesterat och därefter kan kontering ändras / makulering göras.