Fakturaattest uppdaterad

Nu kan du trycka på F4 i konteringsfälten för att få en sökruta till kontotabellen. Det går att fritextsöka i benämningarna. Samtidigt har några smärre rättningar gjorts.