Fakturaattest ändrad

Vi har publicerat version 2.0.0.80 (syns på statusraden i inkorgen). I denna version har vi flyttat fältet som visar om man är ersättare på en faktura till ovanför flikarna. Detta innebär att man tydligare ser informationen och även ser den när man konterar fakturor.