Fakturaattest

Fakturaattest har modifierats för att tillåta kostnadsbokföring i period 13 i det fall man öppnar för detta i datumparametern.