Driftstjänster

Att köra drift på ett stort ekonomisystem kräver en del, men majoriteten av våra kunder har överlåtit detta till oss. Bland annat för att de som utvecklat systemet bäst vet hur driften skall köras. Och vi kan också göra det med en högre tillgänglighet och driftsäkerhet än vad våra kunder skulle kunna göra själva med rimliga kostnader. Dieselaggregat som strömförsörjningsreserv, multipla Internetanslutningar, 24-timmar övervakning med larm, tredubbla backuper, redundanta kylaggregat, daglig offsitelagring av alla viktiga databaser etc.

Men när vi sköter den tekniska driften går vårt ansvarstagande långt utöver att bara att köra några servrar, vi ser till att ekonomisystemet mår bra och har koll på datavolymer, användare, integrationer, avstämningar m.m.

En stor fördel för våra kunder är att det alltid bara finns en part som är ansvarig, oavsett om det är ett programvarufel eller ett hårdvarufel. Inget bollande mellan leverantörer där ingen tar ansvar för att utreda var felet ligger.