Budget 2017-09-20

Budgetrutinen har uppdaterats med följande rättningar och förbättringar:

* Bankavrundning om beloppen i Excel är i kronor vid import
* Programmet försöker själv avgöra om det är kronor eller tusentals kronor i Excel-arket
* Knappar på bilderna ”Arbeta med…” flyttade av pedagogiska skäl
* Hjälptext till importbilden fixad
* Inställningarna för pivottabell och kolumner är förändrad. Flikarna har tagits bort och förändringbilden tas fram med ett klick på knappen ”Inställningar” som finns längst ner tillsammans med en knapp för Uppdatera och en hjälpknapp
* Systemet uppdaterar nu pivottabellen allteftersom man byter år-version-nämnd-avdelning
* Ny funktion på menyn ”Systemunderhåll” för att kopiera ett års versioner-nämnder-avdelningar till ett nytt år. Budgetbelopp kopieras inte.