Bilagor till Svefakturor

Vi har nu uppdaterat vår fakturaväxel samt inläsningsprogrammet i leverantörsreskontran så att bilagor till Svefakturor skall stödjas.