Avisering befolkningsdata

Befolkningsregistret har numera stöd för det nya XML-formatet på filerna från Skatteverket för uppdatering av befolkningsuppgifterna. De kunder som kör sin drift hos oss kan få helt automatiserad hantering av förändringsaviseringarna, och dessa kan ske på dagsbasis. Kontakta oss på support@a-data.nu om ni vill att vi skall aktivera detta för er.