Ändringar 18-11-06

Vi har gjort den del smärre justeringar i bl a Autogiro, Budget, Automatregler m. fl. Justeringen innebär att sökningen verkställs först när man trycker Enter. Dessutom är alla fälten på underhållsbilden som standard låsta och måste låsas upp för förändring med knappen ”Ändra”. Detta för att minimera risken för misstag.