Aktuell version

Senaste versionen av Å-DATASYSTEMEN:s klient är 1.4.0.100. Om du inte har denna så fungerar den automatiska uppdateringen inte, du måste i så fall kontakta in IT-avdelning rörande detta, annars kan ni få fel i ekonomisystemet.