Å-DATA Inköp

Vi har tecknat ett samarbetsavtal med Logitall avseende deras inköpssystem. Inköpssystemet är ett väl beprövat system med kunder bland privata företag, myndigheter och kommuner. Systemet kommer att integreras helt med Å-DATASYSTEMEN. En kort presentation finns här: https://www.a-data.nu/wp-content/uploads/2019/04/Å-DATA-Inköp.pdf