PA-Online

PA-Online

Import av lönetransationer:

Ladda ner  PAimpsetup.exe version 1.5.1.0 publicerad 2012-03-08.

  • OBS! Om programmet finns installerat tidigare, avinstallera det via Kontrollpanelen i Windows.
  • Ladda ner installationsprogrammet till skrivbordet och starta det som vanlig användare. PA-Import kommer att installeras på din dator i samma katalog som Å-DATASYSTEMEN. En programgrupp ”PAOnline” skapas i Windows startmeny under ”Alla program”. I denna programgrupp finns genvägen ”PA-Import” som startar programmet.

Förändringshistorik:

Version 1.5.1.0
Programmet installeras numera i samma katalog som Å-DATASYSTEMEN, detta för att kunna få en automatisk programuppdatering via Å-DATA:s funktion för detta.

Version 1.5.0.0
Rättningar för inläsningen av transaktioner
Lagt till funktion för att ta bort felaktigt inlästa transaktioner

Version 1.2.0.0
Smärre rättningar i inläsningen
Endast felaktiga poster med tillhörande felmeddelande visas numera på bilden i samband med inläsningen

Version 1.1.0.0
Under visa omständigheter kunde sista transaktionen missas i inläsningen, detta är nu rättat.

Version 1.0.0.0
Grundversion