Excel till AS

Excel till AS/400

Denna version har fått utökat stöd för att förutom redovisning och budget även kunna ta in tilläggsbudget samt prognos. Gränssnittet har fräschats upp och det finns nu en komplett handbok i PDF-format som man kan ladda ner.

Notera att innan ni installerar denna version så måste ni hämta hem en uppdatering till ekonomisystemet. Denna fix heter ÅRE040203A och hämtas på sedvanligt sätt.

Ladda ner filer


Installationsprogram, uppdaterat 2004-02-02

Klicka på länken  XLtoAS.exe och välj ”Öppna” så startas installationsprogrammet. Alternativt kan du klicka på länken, välja ”Spara”  och spara installationsprogrammet till skrivbordet. Därefter startar du installationen genom att dubbelklicka på filen ”XLtoAS.exe”.

Handbok i PDF-format
Högerklicka på länken Excel till AS400.pdf och välj ”Spara mål som …”. Spara handboken till skrivbordet.